You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...


Stå stærkere
Bliv medlem
Velkommen

i foreningen for de bedste køle- og varmepumpevirksomheder!

Stå Stærkere. Det er den effekt, medlemskabet har for din virksomhed. Uanset om din virksomhed har succes, eller det går mindre godt, vil din virksomhed stå stærkere som medlem af Dansk Køl & Varme.

Et medlemskab styrker både din virksomheds økonomi, viden og netværk. Som medlem er du også med til at forbedre branchens vilkår - for eksempel igennem ændret lovgivning og kampen for en fair konkurrence. Dansk Køl & Varmes politiske arbejde bygger på input fra medlemmerne, og et medlemskab er derfor din vej til indflydelse på branchens fremtid.

Vi har fokus på din fremtid og dine fremtidige arbejdsbetingelser. Derfor beskæftiger vi os for eksempel med den grønne omstilling og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er to ting, som får stigende betydning for at drive et sundt køle-/varmepumpe/AC-firma. Vi arbejder for at give vores medlemmer et forspring.

Køleteknik var grundlaget for brancheforeningen, da den blev dannet for 75 år siden i 1945, og det vil også være grundlaget fremover. Brancheforeningen Dansk Køl & Varme ved du derfor, hvor du har. Den er målrettet, den er din, og den breder sig ikke over alle mulige andre brancher. Hellere 100% for én branche end 1% for 100 brancher!

På denne hjemmeside kan du se eksempler på medlemsfordele, som kan styrke din virksomhed. Du kan også læse om medlemsfordelene i e-brochuren.

Bliv medlem nu og stå stærkere. Benyt indmeldelsesformularen på vores hjemmeside. Eller ring/skriv til mig, hvis du vil høre nærmere.

Med venlig hilsen 

Søren Bülow, direktør, Dansk Køl & Varme, sb@koeleteknik.dk, 2142 8569

Brug dine medlemsfordele

Som medlem af Dansk Køl & Varme får du adgang til en række fordele, der er eksklusive for vores medlemmer. Her er nogle af dem.

Du kan blandt andet bruge Dansk Køl & Varmes logo på for eksempel din hjemmeside, brevpapir og biler. Logoet er et kvalitetsstempel af din virksomhed, det viser dine kunder, at din virksomhed arbejder med kvalitet, arbejder lovligt og tænker grønt.

Som medlem bliver din virksomhed vist på Dansk Køl & Varmes hjemmeside under Find dit kølefirma. Det er den mest besøgte del af hjemmesiden, og her søger kunder hver dag efter virksomheder, der kan løse opgaver med køleanlæg, varmepumper og AC.

Du kan ringe til Dansk Køl & Varme og få gratis sparring om de situationer, du møder i din virksomhed. Og hvis du vil starte din egen virksomhed, kan du få gode råd og vejledning. Du kan også hente forskellige skabeloner og vejledninger samt Dansk Køl & Varmes tilsynsbøger.

Du har også adgang til en splinterny forsikringsordning, der er specielt udformet til køle- og varmepumpefirmaer. Dertil kommer en række medlemsrabatter. For eksempel har Dansk Køl & Varme indgået en aftale med både Shell og Q8, som giver dig en række fordelagtige rabatter på diesel og benzin. Der er også rabat at hente på Teknologisk institut kurser i køle- og varmetekniske områder. 

Vi er en brancheforening for Danmarks bedste køle- og varmefirmaer. Vi er som virksomheder optaget af at arbejde lovligt og passe på klimaet samt vejlede kunderne til det bedste valg. På denne hjemmeside kan du læse om nogle af de mange fordele, du kan opnå som medlem af Dansk Køl & Varme.

Christian Ildor, Formand i Dansk Køl & Varme

Kom med til årets begivenhed i køle- og varmepumpebranchen

Oplev et årsmøde i eksklusive rammer, hvor du møder alle de andre, der er noget i branchen.

I november hvert år afholder Dansk Køl & Varme et eksklusivt årsmøde, der afholdes samtidig med generalforsamlingen. Det er uden sammenligning årets begivenhed i køle- og varmepumpebranchen.

Udover at du bliver opdateret om, hvad der sker i branchen, har du også god tid til at dyrke dit netværk, hvor du møder alle andre, der er noget i branchen. Og så er der fest om aftenen.

Årsmødet holdes altid i eksklusive rammer. For eksempel med adgang til spa- og wellnessoplevelser. I 2018 var vi på Hotel Vejlefjord og i 2019 på Kragerup Gods. I 2020, hvor foreningen har 75 års jubilæum, foregår årsmødet hos Danfoss i Nordborg og Alsik Hotel i Sønderborg.

På årsmødet er der et særligt ledsagerprogram, så du kan dele oplevelsen med din partner.

Få viden som du kan bruge i din dagligdag

Deltag i ERFA-møder, og gør dit netværk større.

I de regionale ERFA-grupper møder du andre medlemmer, hvor du kan udveksle erfaringer af praktisk og teknisk karakter, så du kommer hjem med ny viden, som du kan bruge i din dagligdag. Hver af de regionale ERFA-grupper mødes 3-4 gange om året. 

Ved at deltage i en ERFA-gruppe, får du nye ”kollegaer”, som du kan sparre med, og hvis du leder efter samarbejdspartnere, er en ERFA-gruppe det rigtige sted at starte.

Eksempler på emner vi taler om:

 • ”Hvad du bør vide om den nye ”AB18”.
 • Lærlinge og uddannelse.
 • Digital styring af biler, montører og lovpligtige eftersyn.
 • ISO 9001-certificering.
 • Brandregler i forhold til køle- og frostrum.
 • Hvordan sikrer du dig imod bakterier mv. i rørsystemer med glykol?
 • Hvorfor og hvordan arbejder et ventilationsfirma med køleteknik?
 • ”Fremtidens kølemidler. Hvad sker der med R404A? Hvor brugbare er alternativerne? Hvilke kølemidler kan du fremover købe hos grossisterne?

For mig er ERFA-møderne lig med et godt netværk, vidensdeling og samarbejde, og det er med til at give en god kølebranche. Som selvstændig har man ikke mange kollegaer, og det gør ERFA-møderne ekstra vigtige for mig. Møderne er samtidig en god kilde til at finde samarbejdspartnere.

Helge Mærsk Bjerg, Bjerg Køle Service, Padborg.

Vil du med til næste ERFA-møde?

Vil du vide mere, eller vil du med til næste ERFA-møde, for at du kan få en bedre ide om dit udbytte som medlem? Så send en mail til info@koeleteknik.dk.

Bliv medlem og få indflydelse på branchens fremtid

Dansk Køl & Varme arbejder politisk for at styrke vilkårene for virksomheder, der leverer kvalitet, arbejder lovligt, og som tænker grønt.

Vi skal være med fremme i brugen af grøn teknologi og klimavenlig adfærd. En bæredygtig udvikling er en fordel for både samfundet og branchen.

Søren Bülow, direktør, Dansk Køl & Varme

Det skal kunne betale sig at levere kvalitet, at arbejde lovligt og at tænke grønt. Men det er ikke altid tilfældet. Det er derfor 3 politiske emner, som Dansk Køl & Varme prioriterer højt. Det handler blandt andet om at få ændret lovgivning og regler, der gør det svært at arbejde grønt og om at øge kontrollen med de virksomheder, der arbejder ulovligt.

Som medlem kan du være med til at påvirke Dansk Køl & Varmes politiske arbejde. Dette arbejde baserer sig nemlig på input fra medlemmerne og de udfordringer, som du oplever i dagligdagen.

Seks konkrete forslag til politikerne

Dansk Køl & Varme har fremlagt 6 konkrete forslag, der både vil skabe en mere fair konkurrence og vil gavne klimaet. Forslagene er et input til Regeringens Klimahandlingsplan, men vil også indgå i det fremtidige politiske arbejde i andre sammenhænge.

En skrotningsordning, hvor der ydes tilskud til HFC-fyldte anlæg, som skrottes og erstattes af anlæg med naturlige kølemidler eller kølemidler med en meget lav drivhuseffekt.

Tilbagerulning af afgiftsfritagelsen for import af HFC. Afgiftsfritagelser har medført en øget import af HFC-kølemidler, der ikke opsamles eller returneres.

Øget kontrol med illegal import og anvendelse af HFC-gasser. Herunder overskridelse af maksimal fyldningsstørrelse og manglende certifikater.

Registrering af HFC-fyldte anlæg. Et register for HFC-fyldte anlæg skal sikre et overblik over, hvor udslip kommer fra, og hvor lovkravene ikke overholdes.

Øget uddannelsesindsats indenfor anvendelse af naturlige kølemidler. Der er behov for et bedre og hyppigere udbud af kurser. Samtidigt er der behov for at reformere kravene til at opnå de nødvendige certifikater.

Skærpede krav til installation og service af HFC-fyldte varmepumper. Ukvalificeret installation og service af det meget store antal varmepumper er en stor kilde til udslip, og det er derfor på tide at stille større krav.

Dansk Køl & Varme er en god fortaler for vores branche i forhold til politisk indflydelse.

Nigel Hutchinson, Køletek, Tølløse.

Trænger du til efteruddannelse?

Eller bare en genopfriskning af din viden? Få de nødvendige kompetencer til at håndtere brandbare kølemidler i køleanlæg.

Efteruddannelse er med til at sikre, at dit firma kan være blandt de bedste i branchen.

Via en uddannelsespulje sponseret af Ahlsell tilbyder Dansk Køl & Varme i samarbejde med Den Jydske Haandværkerskole et 2-dages kursus i brandbare kølemidler. Fokus er på lovgivning, brandsikkerhed, udstyr, praktiske øvelser og sikker håndtering af anlæg og kølemidler.

Ved at deltage bliver du opkvalificeret, og du får de nødvendige kompetencer til at håndtere brandbare kølemidler i køleanlæg, A2L og A3 sikkerhedsgruppe.

Uddannelsen afsluttes med en teoretisk prøve, som giver dig adgang til at søge om at få et C-certifikat.

 

Dansk Køl & Varme støtter op om den grønne omstilling og overgangen til mere klimavenlige kølemidler.

 

Jeg er glad for samarbejdet mellem Ahlsell og Dansk Køl og Varme om Uddannelsespuljen. Samarbejdet har øget kendskabet til kølebranchen, der er kommet flere elever på grunduddannelsen, og der er stor søgning til Dansk Køl & Varmes kursus i brændbare kølemidler.

Henrik Lohse, Ahlsell

Få en skræddersyet forsikringsaftale

Ved du, om jeres forsikringsaftale er den bedste og billigste løsning for jer? Er du medlem hos Dansk Køl & Varme, kan du få en gennemgang af din virksomheds forsikringer og få en unik forsikringsløsning.

Som en eksklusiv fordel til medlemmerne, har Dansk Køl & Varme sammen med Ensure sammensat en pakke af forsikringer, der indeholder særlige dækninger, der er tilpasset køle- og varmepumpefirmaers behov. Pakken indeholder dækninger, som du ikke kan få andre steder.

Ensure er en uafhængig og uvildig forsikringsmæglervirksomhed, hvor rådgiverne har en baggrund inden for forsikringsrådgivning til faggrupperne el, VVS og køl.

Din forsikringsløsning kan omfatte All Risk (løsøre/bygning), montageforsikring, erhvervs- & produktansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, motorkøretøjsforsikring, netbankforsikring, cyberforsikring, sundhedsforsikring og kollektiv ulykkesforsikring.

Læs meget mere om forsikringsaftalen her.

Vi føler os i trygge hænder. Igennem hele forløbet har vi fået en god vejledning og rådgivning af Ensure, og jeg kan kun anbefale andre at få en grundig gennemgang af deres forsikringer.

Marianne Friis, PACCO A/S, Roskilde

Lov-labyrint og unfair konkurrence? Få hjælp og vær med til at gøre noget ved problemerne

Der er mange love, regler og standarder for køleteknik. De er især lavet af hensyn til arbejdsmiljøet, miljøet og klimaet. Det er hensyn, som aldrig forsvinder, men som kun bliver vigtigere i fremtiden.

Det kan være svært at finde rundt i de mange regler. Derfor kan du som medlem finde hjælp på hjemmesiden i form af svar på mange spørgsmål. Hjemmesiden indeholder også informationsark og links til lovgivning. Du kan også skrive eller ringe med dit spørgsmål. Dansk Køl & Varme giver gerne vejledning.

Hvis din virksomhed har behov for ISO-9001 certificering, kan du spare noget arbejde ved at benytte Dansk Køl & Varmes ISO-9001 system. Det er en række skabeloner, der er klar til at blive tilpasset til din virksomhed.

Ulovligt arbejde er et problem for hele branchen. Virksomheder og personer, der skærer hjørner igennem love og regler for at spare penge, giver de lovlydige virksomheder unfair konkurrence. Dansk Køl & Varme opfordrer alle sine medlemmer til at anmelde ulovligt arbejde og illegal handel med kølemidler. Du kan enten anmelde ulovlighederne direkte til myndighederne eller gøre det via Dansk Køl & Varme - så kan du være anonym.

Dansk Køl & Varme samarbejder med myndighederne om at forbedre kontrollen overfor virksomheder, der ikke lever op til love og regler. En bedre kontrol og fair konkurrence er vigtige dele af vores politiske arbejde.

Bliv løbende opdateret

Medlemsblad, Facebook og nyhedsbreve

Fem gange om året modtager du vores medlemsblad med fagligt stof, regler og andet med interesse for den danske køle- og varmepumpebranche. Og når der sker noget aktuelt, udsender Dansk Køl & Varme nyhedsbreve. Følg os også på Facebook.

Eksempler på emner du kan læse om:

 • Nyt om VE-godkendelse
 • Sådan arbejder du med FN’s verdensmål i kølefirmaet
 • Kontrollen med F-gasser
 • Indbrud i varevogne
 • Retrofit af store HFC-anlæg
 • Ændringer i 10-kilos reglen
 • Ny standard for varmepumper
 • Prisudviklingen på HFC-kølemidler

Bliv medlem nu

Sådan bliver du medlem

Bliv medlem – du finder indmeldelsesblanketten her. Du kan også sende en mail til info@koeleteknik.dk, om at du ønsker at blive medlem, så sender vi en indmeldelsesblanket til dig.

Uændret kontingent siden 2012

Det er billigt at være medlem af Dansk Køl & Varme. Kontingentet, der har været uændret siden 2012. Det beregnes ud fra, hvor mange medarbejdere din virksomhed har inden for det køletekniske område inklusive et passende antal administrative medarbejdere. Se kontingentsatser her.

Har du fx en virksomhed med 2-9 medarbejdere, koster det kun 4.550 kr. for et halvt år - inklusive alle medlemsfordelene. For en virksomhed med 20 medarbejdere og derover koster det 7.650 for et halvt år. Se kontingentsatser her.

 

Hvis man vil noget seriøst – og være lidt på forkant – skal man være medlem af Dansk Køl & Varme.

Anders Christian Rasmussen, Klimalux, Svendborg

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere.

Dansk Køl & Varme, Vestergade 28, 4000 Roskilde

4632 2111 - info@koeleteknik.dk - koeleteknik.dk

Nyhedsbrev

* påkrævet felt

Dansk Køl & Varme bruger dine oplysninger til at sende dig e-mails med Nyhedsmail fra Dansk Køl & Varme. Herunder skal du hakke af ud for Email, hvis du vil modtage Nyhedsmail fra Dansk Køl & Varme på e-mail.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt framelde dig nyhedsmailen ved at klikke på et link i bunden af nyhedsmailen. Klik på knappen forneden for at angive, at vi må opbevare din e-mail til brug for at sende dig nyhedsmails. Bemærk, at din e-mail adresse bruges af MailChimp, som er den tjeneste, vi benytter til at udsende nyhedsmailen.

 

Kontakt

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK